FRI FRAGT over 2000 kr.
×

Forside Produkter Om os

Salgs- og leveringsbetingelser

 

Ved online handel på Berring Media Productions accepterer du automatisk at have læst og

accepteret nedenstående salgs- og leveringsbetingelser. Fravigelser er kun

gyldige, såfremt dronestationer.com udtrykkeligt og skriftligt har meddelt accept heraf.

 

Generelle virksomhedsoplysninger

Juridisk navn: Berring Media Productions

CVR-nr: 19407209

Adresse: Jægerstræde 50, 2750. Ballerup

E-mailadresse: henrikberring@me.com

Telefonnummer: 22546824
 

Indgåelse af aftale om køb

Når du bestiller en vare online Berring Media Productions ,sender vi dig efterfølgende en ordrebekræftelse via e-mail. De oplysninger, der gives af kunden i forbindelse med afgivelse af en ordre, anvendes i forhold til opkrævning af betaling samt forsendelse af varen.
 

Accept af elektronisk kommunikation

Ved online køb i dronestationer.com' webshop accepteres det, at kommunikation og meddelelser kan fremsendes til den af kunden oplyste e-mailadresse. Kunden accepterer herved, at elektroniske meddelelser har samme juridiske virkning som sådanne, der ikke er fremsendt som elektronisk post.
 

Priser

Alle priser på dronestationer.com er inkl. moms.
 

Betalingsbetingelser

Betaling for bestilte varer sker online ved brug af de kreditkort, der er beskrevet under "Om betalingskort". Betalingen for ordren trækkes først på den oplyste konto, efter vi har afsendt varen.

Alle kunder, der betaler med kort, er underlagt valideringskontrol, og Berring Media Productions forbeholder sig retten til at forsinke en ordre, hvis det vurderes, at yderligere sikkerhedskontrol er nødvendig.
 

Levering

Ved online køb i dronestationer.com webshop leverer vi til brofaste øer i Danmark (eksklusiv Grønland og Færøerne) til den af køber oplyste leveringsadresse, eller ved større produkter til kantsten. Berring Media Productions  vælger transportmiddel og transportvej til den oplyste leveringsadresse, og køber overtager straks risikoen for produktet ved leveringen. Ved al øvrig levering sker dette AB lager Farum med tillæg for levering. Den forventede leveringstid er op til 7 dage fra bestillingsdatoen, såfremt varen ikke er i restordre. Ved levering af større produkter vil kunden blive kontaktet telefonisk med henblik på en leveringsaftale. Ved levering udenfor Berring Media Productions  Online Shop oplyses og aftales leveringstiden med salgsmedarbejder.
 

Levering uden for Danmark

Ved leveringer uden for Danmark betaler køber samtlige leverings- og fragtomkostninger.

Ved bestilling af varer til levering udenfor EU betaler køber ikke dansk moms, men der kan blive pålagt moms, importgebyrer og/eller afgifter i overensstemmelse med nationale regler, så snart pakken ankommer til leveringslandet. Berring Media Productions  kan desværre ikke forudsige hvilket beløb, der vil blive pålagt ordren. Køber er selv ansvarlig for, at alle relevante importomkostninger til valgte land er betalt.
 

Fortrydelsesret ved online køb

Køber har14 dages returret på varer købt i Berring Media Productions , regnet fra det tidspunkt, hvor kunden modtager produktet. Falder den 30. dag på en helligdag, Grundlovsdag, Juledag eller Nytårsaften, udløber fristen for at returnere produktet på den følgende hverdag.
Består ordren af flere partier eller dele, udløber fortrydelsesfristen 14 dage efter den dag, kunden får det sidste parti, eller den sidste del er kunden i fysisk besiddelse.

Det skal inden 14 dage fra modtagelse af ordren meddeles Berring Media Productions , at køber ønsker at fortryde sit køb ved at benytte medsendte fortrydelsesformular. I denne meddelelse skal kunden gøre Berring Media Productions  tydeligt opmærksom på, at fortrydelsesretten ønskes at blive udnyttet.
Køber kan ikke fortryde ved blot at nægte modtagelse af varen uden samtidig at give Berring Media Productions  tydelig meddelelse herom.
 

Returnering

Kunden skal sende sin ordre retur til dronestationer.com uden unødig forsinkelse, og senest 30 dage efter at have meddelt os om fortrydelse af købet. Hvis et køb fortrydes, kan den returlabel, som blev modtaget sammen med varen, anvendes. Noter venligst pakkenummeret indtil vi har bekræftet modtagelsen af returpakken. Returfragten betaler kunden selv - beløbet modregnes kreditnotaen. Kunden bærer risikoen for varen indtil tidspunktet for varens levering til Berring Media Productions. 

Manglende originalemballage kan muligvis udgøre en værdiforringelse, hvorfor det anbefales at varen returneres i original emballage. Således sikres det, at det fulde beløb kan returneres til kunden.
 

Julegaver kan byttes frem til 31. januar.
 

Visse varer kan i kraft af deres art ikke returneres med normal post. Dette gælder for større varer droner, dronestationer etc. Udgifterne for returnering af disse varer forventes højst at koste 800 kr.

Såfremt Berring Media Productions  sælger varer, der produceres individuelt efter kundens behov, skal det understreges, at fortrydelsesretten kun gælder indtil fremstillingen/tilpasningen af varen er påbegyndt.
 

Varens stand, når den sendes retur

Kunden hæfter kun for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på. Kunden kan med andre ord prøve varen på samme måde, som hvis den blev prøvet i en fysisk butik, men den må ikke tages i egentlig brug.

Berring Media Productions  den som brugt, hvilket betyder, at kunden ved fortrydelse af købet kun får en del eller intet af købsbeløbet retur, afhængig af varens handelsmæssige værdi.
 

Tilbagebetaling af købsbeløbet

Hvis kunden fortryder sit køb, får denne det betalte beløb tilbage. I tilfælde af en værdiforringelse, som kunden hæfter for, fratrækkes denne købsbeløbet.

Hvis kunden benytter sin fortrydelsesret, refunderer vi alle betalinger modtaget fra denne uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelsen om fortrydelse af købet. dronestationer.com gennemfører tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, der blev benyttet ved den oprindelige transaktion, medmindre kunden udtrykkeligt har indvilget i noget andet.

Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varen retur, medmindre kunden inden da har fremlagt dokumentation for at have returneret den.

Ved fortrydelse af købet skal varen sendes retur til: Berring Media Productions . Jægerstræde 50, 2750 Ballerup. Vi modtager hverken pakker uden omdeling eller pakker sendt pr. efterkrav.
 

Force Majeure

Enhver ordre modtages med forbehold af force majeure, herunder krig, borgerlige uroligheder, naturkatastrofer, strejker og lock-out, svigtende forsyning af råmaterialer, ildebrand, beskadigelse af Berring Media Productions  eller Berring Media Productions  leverandørers produktionsapparat eller lagre, svigtende transportmuligheder, import-/eksportforbud eller enhver anden begivenhed, som hindrer eller begrænser Berring Media Productions  mulighed for at levere. Berring Media Productions har i tilfælde af force majeure valget mellem at ophæve handelen eller levere den aftalte vare, så snart hindringen for normal leverance er bortfaldet. Berring Media Productions  er i tilfælde af force majeure uden ansvar for ethvert tab som køberen måtte lide som følge af manglende levering.
 

Reklamationsret

Købelovens mangelsregler kan finde anvendelse på varekøb.

Når en person handler hos Berring Media Productions  som forbruger, har denne 24 måneders reklamationsret. Det betyder, at kunden enten kan få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation. Det er et krav, at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af fejlagtig brug af produktet eller anden skadesforvoldende adfærd.

Kunden skal reklamere inden for ”rimelig tid” efter at have opdaget manglen ved varen. Hvis der reklameres inden for to måneder efter manglen er opdaget, vil reklamationen altid være rettidig.

Er reklamationen berettiget, refunderer Berring Media Productions  kundens (rimelige) fragtomkostninger. Varen skal altid sendes tilbage i forsvarlig emballage. Husk at få en kvittering for afsendelse, så Berring Media Productions  kan tilbagebetale fragtomkostningerne.

Varen skal sendes til: Berring Media Productions  v. Henrik Berring, Jægerstræde 50, 2750 Ballerup.

Når varen returneres, bedes kunden beskrive årsagen til reklamationen så detaljeret som muligt.
 

Produktansvar

I det omfang intet andet følger af ufravigelige retsregler, er Berring Media Productions  ikke ansvarlig for drifttab, avancetab eller andet indirekte tab som følge af produktfejl. I øvrigt henvises til produktansvarslovens regler.
 

Oplysning om klagemuligheder

Hvis du som forbruger vil klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos Berring Media Productions , kan du kontakte Berring Media Productions  v. Henrik Berring webshop på henrikberring@me.com. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan der indgives en klage til Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg www.nævneneshus.dk.

Har du bopæl i et andet EU-land end Danmark, kan du klage til EU-Kommissionens online klageportal her - http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du som forbruger angive vores e-mail adresse: henrikberring@me.com
 

Forbehold

Dronestationer.com tager forbehold for afvigende farvegengivelse på produktbilleder. I tilfælde af forsinkelser, restordre eller udsolgte varer, bestræber vi os på hurtigst muligt at informere dig herom, og hvad vi kan gøre i sagen.
 

Prisfejl

Hvis en pris er åbenlyst forkert, og du rimeligvis burde havde opdaget dette, er vi ikke forpligtet til at levere det pågældende produkt til den forkerte pris.
 

Tvister

Tvister afgøres efter dansk ret ved Københavns Byret som værneting, medmindre andet følger af ufravigelige regler for forbrugere.
 

Persondatapolitik

Webshop:

For at kunne indgå en aftale med Berring Media Productions  har vi brug for følgende oplysninger om kunden: Navn, adresse, tlf.nr. og e-mailadresse.

Vi foretager registreringen af kundens personoplysninger med det formål at kunne levere varen til denne.

Personoplysningerne registreres hos Dronestationer.com og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes. Kundens oplysninger videregives eller sælges ikke til tredjemand.

Vi samarbejder herudover med en række andre virksomheder, som opbevarer og behandler data. Virksomhederne behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke bruge dem til egne formål. Vi samarbejder kun med databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse. Den dataansvarlige er Dronestationer.com

Som registreret hos Berring Media Productions  har kunden altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen samt ret til indsigt i hvilke oplysninger, der er registreret. Disse rettigheder har kunden efter persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til: henrikberring@me.com
 

Handelsbetingelserne er senest opdateret 20.05.2021

Vil du i kontakt med Dronestationer
eller har du brug for hjælp?

+45 22546824